KHU ĐÔ THỊ PHÚC KHÁNH - MÓNG CÁI

KHU ĐÔ THỊ PHÚC KHÁNH - MÓNG CÁI

KHU ĐÔ THỊ PHÚC KHÁNH - MÓNG CÁI

UA FACADE

UA FACADE
UA FACADE

KHU ĐÔ THỊ PHÚC KHÁNH - MÓNG CÁI

Giai đoạn 1

Quy mô đầu tư: 488.004,8 m2 
Đất ở: 113.946,9 m2 gồm: 248 căn liên kề, 252 căn shophouse, 137 căn biệt thự
Đất TMDV: 41.266,5 m2 với mật độ xây dựng 40-60%, chiều cao tầng từ 3-24 tầng
Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đất khác: 332.791,4 m2
Tổng mức đầu tư­:  Khoảng 2.256 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn vay, huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư
Tổng công ty CP Phúc khánh là Chủ đầu tư thực hiện dự án ngày 26/04/2019 theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND của UBDN tỉnh Quảng Ninh