Quy Trình Quản Lý Chất Lượng

Trang chủ Nhà máy Quy Trình Quản Lý Chất Lượng

Quy Trình Quản Lý Chất Lượng

Lựa chọn nhà cung cấp: Nguyên vật liệu đáp ứng được yêu cầu của dự án.
Phòng mua hàng: Mua vật tư sản xuất. 
Tiếp nhận vật tư: Nhân viên thu mua (P. Vật Tư) (phối hợp cùng P. Kỹ Thuật nếu cần thiết) tiếp nhận vật tư, kiểm tra quy cách, thông tin lô hàng, kiểm tra số lượng và nhập kho. (nhằm đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn yêu cầu của dự án).
Gia công, sản xuất: NVQC (P. Dự Án) kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào trước khi tiến hành sản xuất. Công nhân tiến hành sản xuất theo bản vẽ kỹ thuật. NV QC (P. Dự Án) kiểm tra chất lượng gia công.
Nhân viên QC (P. Dự án): Kiểm soát chất lượng thanh phẩm và nhập kho.
Vận chuyển và lắp đặt sản phẩm: Sản phẩm được vận chuyển đến công trình một cách an toàn và đảm bảo. Công nhân thi công, lắp đặt sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của UA FACADE.
Nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao: BQLDA nghiệm thu công việc, nghiệm thu theo giai đoạn CĐT và lưu vào nhật ký công trình. BQLDA nghiệm thu kết thúc công trình với đại diện CĐT và bàn giao đưa vào sử dụng.
Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh: Chủ động liên hệ với khách hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có). Thực hiện bảo hành sản phẩm và giải quyết các vấn đề đúng theo thỏa thuận hợp đồng.

 

icon icon