Nhà Xưởng & Nhà Máy

Trang chủ Nhà Xưởng & Nhà Máy

Nhà Xưởng & Nhà Máy

SUNTEX FACTORY

SUNTEX FACTORY

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia. Tổng diện tích: 6.000 m² Hạng mục thi công: Cửa sổ, Cửa đi. Ngày hoàn thành: 3/2019
SUN METAL PLASTIC FACTORY

SUN METAL PLASTIC FACTORY

Địa điểm: Taisheng Ip, Bavet, Cambodia. Tổng diện tích: 10.000 m² Hạng mục thi công: Cửa sổ, Cửa đi. Ngày hoàn thành: Đang thi công.
SAILUN CAMBODIA PROJECT

SAILUN CAMBODIA PROJECT

Địa điểm: Bavet, Svay Rieng, Cambodia. Tổng diện tích: 88.000 m² Hạng mục thi công: Cửa sổ, Cửa đi. Ngày hoàn thành: 11/2021
MARVEL GARTMENT - PH3

MARVEL GARTMENT - PH3

Địa điểm: PPSEZ, Cambodia. Tổng diện tích: 65.000 m² Hạng mục thi công: Cửa sổ, Cửa đi. Ngày hoàn thành: Đang thi công.
MARVEL GARTMENT - PH2

MARVEL GARTMENT - PH2

Địa điểm: PPSEZ, Cambodia. Tổng diện tích: 320.000 m² Hạng mục thi công: Cửa sổ, Cửa đi. Ngày hoàn thành: Đang thi công.
MARVEL GARTMENT - PH1

MARVEL GARTMENT - PH1

Địa điểm: PPSEZ, Cambodia. Tổng diện tích: 150.000 m² Hạng mục thi công: Cửa sổ, Cửa đi. Ngày hoàn thành: 2020
icon icon