HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED

HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED

HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED

UA FACADE

UA FACADE
UA FACADE

HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED

Mã sản phẩm :

Hệ mặt dựng Semi-unitized: công tác kết dính bằng silicon cho kính và khung phụ sẽ được thực hiện tại nhà máy và sẽ được chuyển lên công trường được gắn vào khung chính bằng nẹp kính.

Thông tin liên hệ   Trụ sở chính: Số 5 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, HCM.   0933.22.00.22   admin@uafacade.com

Sản phẩm khác

icon Đối tác kinh doanh